LiveBlueprints

Cookie-instellingen

Wij gebruiken cookies om de inhoud van de website te personaliseren en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. We delen informatie over uw gebruik van onze site enkel met onze analysepartners. U kunt hier uw instellingen wijzigen.

Fase 1

Missie en strategische doelen

Wij faciliteren verschillende sessies om samen met jouw management team de basis te leggen voor de juiste richting. Dit resulteert in:

  • Begrip van de missie en strategie van de organisatie.
  • Duidelijke afspraken omtrent het besluitvormingsproces en de ownership van de digitale transformatie.
  • Passende KPIs zodat succes voor de organisatie tastbaar wordt.
  • Focus aangaande welk proces (of processen) als eerste in kaart gebracht wordt in fase 2.

Leadership kick-off

Het begrijpen van de samenhang tussen missie en strategie staat centraal. Vanuit daar identificeren we de processen die door digitale transformatie de organisatie naar de gekozen strategie brengen.

Stakeholder inventarisatie

Vaststellen welke context vanuit stakeholderperspectief belangrijk is om rekening mee te houden bij transformatie van key processen.

Proces KPI bepaling

Op basis van de missie, strategie, proces en context bepalen we de KPIs die een indicatie zijn van het succes van de transformatie en organisatie.

Fase 2

Organisatie in kaart brengen

We brengen de geselecteerde processen in kaart door kwantitatieve- en kwalitatieve data samen te brengen en te visualiseren in jouw persoonlijke online omgeving. Dit resulteert in (live) inzicht van:

  • De stappen die gezet worden om waarde te leveren via de huidige processen.
  • De attitude van werknemers (of externe stakeholders) ten opzichte van het proces, en de informatiebehoeftes per actor.
  • De technologie die gebruikt wordt tijdens het proces en de manier waarop deze het proces ondersteunt.
  • De performance van de organisatie en de voortgang op jouw KPIs.

Processen

Samen met de betreffende actoren worden alle processtappen (en hun samenhang) in kaart gebracht en vervolgens gevisualiseerd.

Technologie

We willen weten welke technologie ingezet wordt tijdens de uitvoering van het proces en of deze technologie naar behoren het proces ondersteunt.

Data

De beschikbare (kwantitatieve en kwalitatieve) databronnen worden geïntegreerd en gekoppeld aan jouw procesvisualisatie-dashboard.

Fase 3

Van inzicht naar kansen en solutions

Ieder proces heeft potentieel tot verbetering. Samen met het management en personeel van de organisatie scheppen we ideeën om inzichten en kansen om te zetten naar solutions voor verbetering. De mogelijke solutions worden geëvalueerd aan de hand van hun verwachte impact op procesverbetering, werkgeluk van werknemers, en implementatie-inspanning. Zo kiest jouw organisatie voor de implementatie van verbeteringen en innovaties die de hoogste ROI realiseren én gekoppeld zijn aan de strategische doelen van de organisatie.

Verbeterkansen

Uit de procesinzichten halen we kansen voor verbetering en innovatie.

Solution scenarios

De kansen met worden vertaald naar mogelijke solutions. We maken projecties van de toegevoegde waarde van een solution op basis van process improvement (PIP), employee experience (EEP), en implementatie inspanning.

Keuzes maken

Leadership kiest voor de beste solutions op basis van business cases die een totaalbeeld geven van de impact op mens, proces, missie en ROI.

Fase 4

Implementatie en impact monitoring

We ondersteunen het implementatieproces van de solutions en helpen wanneer gewenst met change management om de adoptie van de verandering zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. Door live monitoring van het proces, kunnen we na implementatie direct monitoren wat de impact van de solution op de performance van het proces is. Zo kunnen we wanneer nodig bijsturen, leren we continue hoe we verder kunnen optimaliseren en kunnen we rapporteren op geprojecteerde waarde ten opzichte van de gerealiseerde waarde.

Implementatie

Technische en operationele ondersteuning bij het invoeren van nieuwe systemen of processen. We werken samen jouw organisatie en jouw partners om (op maat gemaakte) oplossingen te implementeren.

Adoptie

Door middel van change management strategieën helpen we organisaties bij het bevorderen van de adoptie en acceptatie van nieuwe oplossingen onder betrokken actoren, met als doel weerstand te verminderen en engagement te verhogen.

Verbetering

Na implementatie monitoren we de impact van de oplossingen op procesprestaties in real-time, waardoor we direct kunnen bijsturen en continu verbeteringen kunnen doorvoeren om de efficiëntie te verhogen.

Wil je weten hoe? Vraag een demo aan!

We laten graag vrijblijvend zien wat onze service voor jouw organisatie kan betekenen

Voor een meer gepersonaliseerde demo, vertel iets over jouw organisatie.

Bedankt voor de aanvraag, we nemen binnen 1 werkdag contact met je op.

Er is iets misgegaan met het versturen van uw bericht. Je kunt ook een e-mail sturen naar ons met het verzoek voor een demo. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.